Міжнародні Кембриджські іспити з англійської для дорослих

МІЖНАРОДНІ КЕМБРИДЖСЬКІ ІСПИТИ
З АНГЛІЙСЬКОЇ ДЛЯ ДОРОСЛИХ

Міжнародний сертифікат з англійської мови — це Ваша можливість навчатись або працювати за кордоном, отримати підтвердження Вашого рівня, визнане в усьому світі, та довести собі, що Ви насправді знаєте англійську.

Найкращий спосіб отримати міжнародний сертифікат з англійської — скласти кембриджський іспит з англійської мови в Центрі РЕЗУЛЬТАТ!

Кембриджські іспити з англійської (KET, PET, FCE, CAE) — серед найбільш розповсюджених мовних іспитів у світі.

Сертифікати Cambridge English Level Assessment мають необмежений термін дії.

Вам ніколи не доведеться перескладати екзамен – Ваш сертифікат завжди буде визнаний міжнародними університетами, компаніями та освітніми установами як безсумнівне підтвердження міжнародно визнаних стандартів володіння мовою.

Рівні

A2 Key (KET) підтверджує рівень А1 і А2 за CEFR, тобто Elementary і Pre-Intermediate

Це іспит елементарного рівня, що тестує вміння використовувати основні лінгвістичні конструкції в розмові та письмі. Якщо Ви розумієте прості тексти, короткі фрази та можете спілкуватися в знайомих ситуаціях – іспит A2 Key саме для Вас.
Сертифікат Cambridge A2 Key (KET) дає можливість працювати за кордоном у деяких країнах (наприклад, Данія та Нідерланди) в галузях, які не потребують розвинених мовних навичок, а також є необхідним для отримання “візи дружини”.
Cambridge A2 Key щорічно складає більше 40,000 людей у більше ніж 60 країнах.
Успішно склавши іспит Сертифікат Cambridge A2 Key (KET), ви отримаєте кембриджський сертифікат рівня A2, а склавши його на відмінно – сертифікат рівня B1.

Формат іспиту

Іспит Cambridge A2 Key складається з трьох частин, що тестують чотири мовні навички (читання, письмо, говоріння та слухання). Кожна з навичок відповідає 25% від загальної оцінки:

Секція Зміст Час
Читання та Письмо 5 частин (30 питань)
2 частини письмо
60 хвилин
Аудіювання 5 частин (25 питань) 30 хвилин
Говоріння 2 частини 8–10 хвилин

Результати іспиту

Кандидати можуть отримати такі оцінки

Cambridge English Scale Score Grade CEFR Level
140–150 А B1
133–139 В A2
120–132 С A2
100–119 Level A1 A1
0-44% Fail іспит не складено

Кандидати, які успішно склали іспит, отримують сертифікати.

B1 Preliminary (PET) підтверджує рівень В1 за CEFR, тобто Intermediate

Згідно з Наказом Міністерства освіти та науки України, випускники 11 класів загальноосвітніх шкіл, які склали іспит PET і мають сертифікат Cambridge English PET або FCE (рівня В1 або В2 відповідно), можуть подати заяву на звільнення від шкільного іспиту з англійської мови. Сертифікат PET зараховується учням як державна підсумкова атестація з внесенням до атестату про повну загальну середню освіту річної та атестаційної оцінки 12 балів з англійської мови.
Цей іспит складається на середньому (Intermediate) рівні. Якщо Ви можете читати прості книжки та статті, писати нескладні листи і спілкуватися на загальні теми, то іспит B1 Preliminary (PET) – саме для Вас.
B1 Preliminary підійде Вам, якщо Ви плануєте працювати чи навчатися за кордоном. Також цей екзамен може стати важливим досвідом та етапом підготовки до екзаменів більш високих рівнів.
B1 Preliminary (PET) щорічно складає більше 80,000 людей у більше ніж 80 країнах.
Успішно склавши іспит B1 Preliminary (PET), ви отримаєте кембриджський сертифікат рівня B1, а склавши його на відмінно – сертифікат рівня B2, що відповідає екзамену FCE. Навіть за умови невдалого складання B1 Preliminary, ви все одно можете отримати сертифікат рівня A2, що відповідає екзамену A2 (Key).
Щоб успішно скласти іспит PET, необхідно знати лексику з повсякденного життя та побутових ситуацій. Цей іспит показує не тільки загальні знання кандидата, що складає іспит, але і його рівень володіння практичними навичками з англійської мови, які можуть йому стати у нагоді в подальшій роботі, навчанні або подорожах.

Формат іспиту

Іспит B1 Preliminary (PET) складається з 4-х частин, що тестують чотири мовні навички (читання, письмо, говоріння та слухання). Кожна з навичок відповідає 25% від загальної оцінки

Секція Зміст Час
Читання 6 частин (32 питання) 45 хвилин
Письмо 2 частини 45 хвилин
Аудіювання 4 частини (25 питань) 30 хвилин
Говоріння 4 частини 12 хвилин

Результати іспиту

Кандидати можуть отримати такі оцінки

Cambridge English Scale Score Grade CEFR Level
160–170 А B2
153–159 В В1
140–152 С В1
120–139 Level A2 A2
0-44% Fail іспит не складено

Кандидати, які успішно склали іспит, отримують сертифікати.

B2 First (FCE) підтверджує рівень В2 за CEFR, тобто Upper Intermediate

Згідно з Наказом Міністерства освіти та науки України, випускники 11 класів загальноосвітніх шкіл, які склали іспит PET і мають сертифікат Cambridge English PET або FCE (рівня В1 або В2 відповідно), можуть подати заяву на звільнення від шкільного іспиту з англійської мови. Сертифікат PET зараховується учням як державна підсумкова атестація з внесенням до атестату про повну загальну середню освіту річної та атестаційної оцінки 12 балів з англійської мови.
Цей іспит складається на рівні вище середнього (Upper-Intermediate). Якщо Ваші знання англійської достатні для використання у щоденному спілкуванні, у сфері бізнесу та сфері навчання, то B2 First (FCE) — це іспит для Вас.
B2 First – ідеальний вибір, якщо Ви бажаєте навчатись за кордоном або працювати та здобувати кар‘єру у галузі, що потребує розвинених мовних навичок (наприклад: бізнес, медицина, інженерна справа).
B2 First (FCE) щорічно складає більше 270,000 людей у більше ніж 100 країнах.
Успішно склавши іспит B2 First, ви отримаєте кембриджський сертифікат рівня B2, а склавши його на відмінно – сертифікат рівня C1, що відповідає екзамену CAE. Навіть за умови невдалого складання B2 First (FCE), ви все одно можете отримати сертифікат рівня B1, що відповідає екзамену PET.

Формат іспиту

Іспит B2 First складається з чотирьох частин, що тестують чотири мовні навички (читання, письмо, говоріння та слухання). Кожна з навичок відповідає 25% від загальної оцінки:

Секція Зміст Час
Читання та граматика 7 частин (52 питання) 1 година 15 хвилин
Письмо 2 частини 1 година 20 хвилин
Аудіювання 4 частини (30 питань) 40 хвилин
Говоріння 4 частини 14 хвилин

Результати іспиту

Кандидати можуть о