Редакція від 15 липня 2020 р.

ПРАВИЛА НАВЧАННЯ

1.1. Правила навчання доводяться до відома Замовника шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Виконавця, який розміщений в мережі Інтернет за адресою: www.rezultat.in.ua.
1.2. Для надання освітніх/додаткових послуг Виконавець залучає кваліфікованих викладачів, які володіють відповідними знаннями, навичками та досвідом.
1.3. Для забезпечення процесу надання освітніх/додаткових послуг Виконавець використовує сучасні методики, передові технології, які повною мірою відповідають міжнародним стандартам.
1.4. Виконавець дотримується політики рівних можливостей, яка базується на засадах справедливості, гідності та поваги.

1.5. Замовник зобов’язується:
• вносити оплату за освітні/додаткові послуги в зазначений термін згідно умов Договору;
• сплатити вартість навчально-методичного комплекту в зазначений термін згідно умов Договору;
• відвідувати заняття згідно графіка навчання без запізнень;
• повідомляти належним чином Виконавця про пропуск заняття не пізніше ніж за добу до його початку;
• надати Виконавцю копію медичної довідки, встановленого державного зразка, яка засвідчує відсутність дитини на занятті у зв’язку з хворобою у строк, не пізніше початку першого заняття після хвороби;
• виконувати вимоги та рекомендації викладача та брати активну участь на занятті;
• виконувати домашні/додаткові/самостійні завдання;
• в процесі навчання користуватися навчально-методичним комплектом, онлайн-щоденником та іншими додатковими ресурсами Виконавця;
• для успішного проходження стандартної програми (з вересня по червень) скласти два зрізи знань: один у січні і один у червні;
• дотримуватись правил поведінки та дисципліни на заняттях та перерві;
• приводити на заняття та забирати після закінчення заняття дитину вчасно, контролювати виконання домашніх/додаткових/самостійних завдань та вимог викладача;
• приводити на заняття дитину чисту та охайну;
• підтримувати чистоту в приміщенні Виконавця;
• поважати працівників, одногрупників та інших учасників навчального процесу;
• дбайливо поводитися з майном Виконавця. У разі пошкодження рухомого/нерухомого майна Виконавця Замовник зобов’язаний відшкодувати вартість нанесених збитків в повному обсязі;
• дотримуватися Правил пожежної безпеки, Правил електробезпеки в приміщенні Виконавця;

1.6. Під час відвідування занять забороняється:
• присутність батьків (їх представників) в навчальних аудиторіях;
• приходити на заняття з ознаками респіраторної-вірусної інфекції/небезпечної інфекційної хвороби, в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння;
• користуватися мобільним телефоном та іншими електронними пристроями на занятті окрім як з навчальною метою;
• вживати ненормативну лексику і жести;
• сваритися, застосовувати фізичну силу для вирішення будь-яких питань;
• приносити до приміщення Виконавця тварин, жувальні гумки, продукти харчування, зброю, колючі/ріжучі предмети.

1.7. Виконавець має право відмовити в наданні освітньої/додаткової послуги, якщо Замовник:
• порушує умови Договору, Правила навчання, Правила пожежної безпеки, Правила електробезпеки, дисципліну на занятті;
• не сплатив у встановлений термін вартість освітньої/додаткової послуги, навчально-методичного комплекту;
• систематично пропускає заняття;
• не виконує вимог викладача.

1.8. Замовник несе персональну відповідальність за цінні речі, принесені та/або залишені без нагляду в приміщенні Виконавця.

1.9. Відпрацювання пропущених занять.
• незалежно від підстав пропуску онлайн заняття відпрацювання відбувається шляхом самостійного перегляду відеозапису заняття та виконання низки завдань в навчально-методичному комплекті та інших додаткових ресурсах. Відеозапис заняття надсилається в повідомленні Замовнику на месенджер Viber;
• незалежно від підстав пропуску офлайн заняття відпрацювання відбувається шляхом самостійного виконання низки завдань в навчально-методичному комплекті та інших додаткових ресурсах. Завдання розміщуються на сторінці групи в онлайн щоденнику;
• незалежно від підстав пропуску заняття за індивідуальної форми навчання Замовник має право пропустити не більше двох занять в місяць з можливістю подальшого відпрацювання.

1.10. Заняття в умовах карантину.
• У випадку запровадження карантину органами центральної/місцевої влади надання освітньої/додаткової послуги відбувається виключно в онлайн форматі на платформі «ZOOM».
• Відновлення звичного режиму надання освітніх/додаткових послуг відбувається з моменту набрання чинності рішення про скасування карантину відповідним органом влади.

1.11. Заняття в умовах карантинних обмежень.
У випадку запровадження карантинних обмежень Замовник зобов’язується:
• при вході в приміщення Виконавця обробити руки антисептиком;
• під час перебування в приміщенні Виконавця знаходитися в масці/респіраторі постійно;
• діти до 5 класу знаходяться на занятті без маски/респіратора;
• дотримуватися соціальної дистанції;
• не очікувати дитину під час заняття в приміщенні Виконавця;
• у разі виявлення ознак респіраторної-вірусної інфекції/небезпечної інфекційної хвороби у викладача – заняття проводяться онлайн на платформі «ZOOM», про що Виконавець інформує Замовника завчасно. Відновлення звичного режиму надання освітніх/додаткових послуг відбувається з моменту прийняття такого рішення Виконавцем.